Terug naar overzicht

Clingendael

Een wereldpubliek voor instituut Clingendael
170%
More visitors
2016
Date
2+
Sites

Client

Instituut Clingendael heeft een online ambitie die past bij het internationale karakter. Met analyses, trainingen, publicaties en evenementen wil Clingendael overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld inspireren om bij te dragen aan een veilige, duurzame en rechtvaardige wereld. Als onafhankelijk platform organiseert het Instituut beleid uitwisselingen, conferenties en rondetafelgesprekken, gericht op het verhogen van de kwaliteit van het debat over internationale aangelegenheden

 

Challenge

De uitdaging was om een goede weerspiegeling van de werkelijkheid op de website te krijgen. De website moest bijdragen aan een betere profilering en positionering als een onafhankelijke denktank. Om dit te realiseren hebben wij door intern onderzoek, workshops en interviews de structuur van de organisatie in kaart gebracht. Op de oude website werden afdelingen achtergesteld of niet belicht.

 

Solution

Met de nieuwe Clingendael website lanceerden we een platform die matched met haar ambities. Het straalt eenheid uit en maakt in een oogopslag duidelijk maakt wat Clingendael doet. En belangrijker nog, wat ze kunnen betekenen voor de bezoeker. 

We hebben een open source website ontwikkeld volgens het agile principe. In plaats van een gedetailleerd ontwerp vooraf, leverden onze ontwikkelaars in korte Google Design Sprints van enkele weken een steeds rijker prototype op. Voor het design hebben we gebruik gemaakt van de elementen die zijn voortgekomen uit het oorspronkelijke Clingendael logo. Door deze vorm vaker terug te laten komen krijgt de website een unieke feel met een eigen twist.